ROME RECYCLING DROSSCAPES | Gli esiti del workshop

fotografie dell'evento di chiusura del Workshop Rome Recycling Drosscapes | foto di Maurizio Alecci, 6 ottobre 2014


14-026d_003
14-026d_008
14-026d_012
14-026d_015
14-026d_017
14-026d_018
14-026d_020
14-026d_021
14-026d_023
14-026d_024
14-026d_030
14-026d_033
14-026d_036
14-026d_041
14-026d_044
14-026d_045
14-026d_047
14-026d_048
14-026d_053
14-026d_054
14-026d_057
14-026d_070
14-026d_082
14-026d_090
14-026d_095
14-026d_096
14-026d_102
14-026d_108
14-026d_113
14-026d_119
14-026d_133
14-026d_140
14-026d_142
14-026d_146
14-026d_161
14-026d_164
14-026d_170
14-026d_177
14-026d_182
14-026d_190
14-026d_197
14-026d_203
14-026d_205
14-026d_207
14-026d_211
14-026d_215
14-026d_225
14-026d_226
14-026d_230
14-026d_233
14-026d_mappa